Selecteer een pagina

Stichting het Arendsnest

DOELSTELLING

Stichting het Arendsnest voorziet in financiële ondersteuning, goederen en/of diensten m.b.t. aanpassingen en inrichting van de huisvesting, de sociale leefomgeving en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en die vrijwillig of door een justitiële maatregel zijn geplaatst in gezinshuis de Vlerken. De stichting draagt ertoe bij dat de kinderen die in het gezinshuis wonen een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.

NAAM

Arenden bouwen een veilig nest op een hoge plek. Zowel moeder- als vader arend broeden, houden het nest schoon en ze zorgen voor aanvoer van vers eten.
Als de tijd rijp is duwt de arend zijn jonge kuikens uit het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen. Dat is een stap die vraagt om vertrouwen op het eigen kunnen van het jong. Erg eng voor de ouder, maar als ze deze stap niet nemen zal het jong nooit leren vliegen. En het mooiste: als de arend ziet dat het een jong niet lukt om te vliegen, zweeft ze eronder en vangt het op haar rug op. Dat kleine duwtje in vertrouwen verandert een leven voorgoed!

Op eenzelfde manier worden de kinderen in het gezinshuis gestimuleerd om zich te ontwikkelen totdat ze op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij.

ORGANISATIE

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de stichting en het afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden. De taken van het bestuur bestaan voornamelijk uit het vergroten van de naamsbekendheid, het werven van sponsoren en het communiceren met de achterban via nieuwsbrieven en een website.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter: dhr. R.P. Lucas
Secretaris & Penningmeester: dhr. J.W. Stoker

De stichting is in het bezit van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, zodat bedrijven en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten – of vennootschapsbelasting.

Stichting het Arendsnest
Waddinxveen
info@stichtinghetarendsnest.nl
Beleidsplan / Financiële verantwoording

Bankrekening: NL56 RABO 0144 9549 74
Handelsregister: 24443229
Belasting/ANBI: 8199.00.357

Bestuur:
R.J. Lucas (voorzitter)
J.W. Stoker (secretaris/penningmeester)